افزایش طول عمر پمپ روغن پنوماتیک بشکه ای

10 / 10
از 6 کاربر

پمپ روغن پنوماتیک بشکه ای بوسیله نیروی باد عمل می کنند. عملکرد پمپ روغن پنوماتیک بشکه ای به صورت سیلندر و پیستون می باشد. حال اگر از تجهیزات زیر در هنگام استفاده از پمپ روغن پنوماتیک بشکه ای استفاده نکنیم آب بندها و قطعات داخلی پمپ روغن پنوماتیک بشکه ای خراب شده و طول عمر مفید این پمپ ها کاهش می یابد.

تجهیزات مورد  استفاده:

1- فیلتر: هوای خارج شده از کمپرسور باد وارد پمپ روغن پنوماتیک بشکه ای می شود حال اگر این هوا دارای رطوبت باشد در فصول سرد سال یخ بسته و باعث خرابی پمپ روغن پنوماتیک بشکه ای می شود.

2- رگلاتور: هوای ورودی به پمپ روغن پنوماتیک بشکه ای باید در محدوده خاصی از فشار باشد تا پمپ روغن پنوماتیک بشکه ای سیکلهای منظم و عملکرد پیوسته داشته باشد. این تنظیم فشار با نصب رگلاتور انجام می شود.

3- روانکار (لوبریکتور): هوای خارج شده از کمپرسور باد باید توسط روغن موجود در روانکار چرب شود تا سیلندر و پیستون پمپ روغن پنوماتیک بشکه ای به درستی عمل کنند.

واحد مراقبت هوا

سه تجهیز بالا واحد مراقبت هوا نامیده می شود و استفاده از  آن به منظور افزایش طول عمر پمپ روغن پنوماتیک بشکه ای لازم و ضروریست.   

برای مشاهده انواع پمپ روغن بادی بشکه ای کلیک کنید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :