سیستم گریس کاری مرکزی دوخطی اتوماتیک

10 / 10
از 18 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | شنبه 18 اسفند 1397 در ساعت 19 : 8 دقیقه 3/9/2019 7:08:05 PM | نظرات کاربران ( 0 )

سیستم گریس کاری مرکزی دوخطی اتوماتیک برای سیستم های بزرگ با پراکندگی بالای نقاط مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم روانکاری با استفاده از دو خط اصلی گریس  را از گریس پمپ برقی فشار قوی 400بار به نقاط  روانکاری ارسال می کند. لوله های گریس کاری با جدا شدن از خط اصلی و اتصال به مقسم های گریس دوخطی این عمل را انجام می دهند. به خاطر تامین فشار بالا توسط گریس پمپ و استفاده از دو خط مجزا این سیستم قابلیت گریس کاری هزاران نقطه مجزا و تا فاصله ی 120متر از گریس پمپ برقی اتومات را دارد. 
در این سیستم از شیر تعویض خط و سوئیچ فشار انتهای خط برای کنترل فشار و عملیات گریس کاری استفاده می شود. در مقسم های گریس این سیستم هر خروجی قابل تنظیم برای توزیع مقدار مشخصی گریس است و این مقدار نیز به صورت دیداری و الکتریکی قابل مشاهده است. 
اصول پایه ی این سیستم گریس کاری بر مبنای دو نیمه سیکل است. در نیمه ی اول سیکل، گریس توسط گریس پمپ به خط اول پمپ شده و خط دوم در حالت آزاد و استراحت است. گریس وارد مقسم شده و مقدار مشخصی گریس به نقطه تزریق می شود. هنگامی که نقاط مقدار مشخص شده را دریافت کردند؛ سیستم گریس کاری مرکزی از لحاظ هیدرولیکی بسته شده و باعث می شود فشار خط اول به فشار تنظیم شده در سوئیچ فشار انتهای خط افزایش پیدا کند. این سوئیچ فشار انتهای خط، قبل از آخرین مقسم در خط اصلی نصب می شود. سپس این سوئیچ یک سیگنال الکتریکی به واحد کنترل می فرستد و گریس پمپ مرکزی ارسال گریس را متوقف می کند، خط اول آزاد می گردد و در حالت استراحت قرار می گیرد و شیر تعویض خط به خط دوم سوئیچ می شود. این محدوده زمان استراحت سیستم است و در این حالت نیمی از نقاط مورد نظر گریسکاری شده اند. 
پس از اتمام زمان استراحت و شروع نیمه ی دوم سیکل، مشابه خط اول، خط دوم نیز نقاط باقی را گریس کاری می کند. 

جهت مشاهده انواع گریس پمپ مرکزی دوخطی لینکلن، دلیمون و آی.ال.سی کلیک کنید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :