سیستم گریسکاری خودکار اتوماتیک سنگ شکن ها

10 / 10
از 18 کاربر

در بسیاری از صنایع از جمله معدن ، سیمان ، تولید ماسه و ... از سنگ شکن ها استفاده می شود. این تجهیزات دارای انواع مختلفی هستند که تمامی آنها نیاز به روانکاری دارند.

آپرون فیدر اصلی و فرعی یکی از بخش های اصلی سنگ شکن است که به دلیل وجود Sliding pad ها یا پدهای سایشی و آلودگی و خاک زیاد باید بصورت منظم گریسکاری شود. در اغلب کارخانه های سیمان از سیستم های گریسکاری خودکار اتوماتیک دو خطی Dual line برای روانکاری این نقاط استفاده می شود. به دلیل وجود آلودگی خاک و ترکیب آن با گریس در صورتی که سیستم گریسکاری خودکار اتوماتیک درست عمل نکند مسیر ورود گریس به پدها، کور شده و لذا پدها دچار سایش و خرابی می شوند. تعویض قطعات معیوب بسیار سخت، زمانبر و پر هزینه می باشد.

سیستم گریسکاری خودکار اتوماتیکدوخطی مجهز به گریس پمپ پنوماتیکی جهت روانکاری پدها

 

بعضاً مشاهده شده است که از سیستم های گریسکاری خودکار اتوماتیکچند خطی Multi line و Progressive برای روانکاری این نقاط نیز استفاده شده است اما به دلیل قابلیت اطمینان پایین و خرابی های زیاد این سیستم معمولاً ترجیح بر استفاده از سیستم های گریسکاری خودکار اتوماتیکدو خطی می باشد.

همچنین برای روانکاری یاتاقانهای این مجموعه نیز از سیستم های گریسکاری خودکار اتوماتیکدو خطی با پمپ پنوماتیک، برقی و یا دستی استفاده می شود. همانطور که در عکس زیر پیداست از یک گریس پمپ دستی رای روانکاری یاتاقانها استفاده شده است.

سیستم دوخطی مجهز به گریس پمپ دستی

 

عملکرد سیستم های Two line

این سیستم ها متشکل از دو خط اصلی برای تزریق گریس می باشد. اگر این خطوط را A و B نام گذاری کنیم. پمپ در ابتدا روانکار را به خط A تزریق می کند.

شماتیکی از سیستم  Two line در حال تزریق گریس به خط A

 

در نتیجه گریس باعث حرکت پیستون داخل مقسم گریس شده و گریس موجود در مقابل پیستون به نقطه روانکاری وارد می شود .

تصویر مقسم Two line  در زمان تزریق گریس از خط A به پشت پیستون و در نتیجه تزریق گریس جلوی پیستون به نقطه روانکاری در اثر حرکت پیستون

 در این حالت پیستون تا سیکل بعدی تزریق در وضعیت خود ثابت می ماند ، پس از تزریق گریس از تمامی مقسم ها وضعیت پیستونها ثابت شده و سیستم از نظر هیدرولیکی بسته می شود. حال با توجه به اینکه مسیر های تزریق گریس بسته شده و سیستم از نظر هیدرولیکی بسته است  فشار در خط A بالا می رود. 

افزایش فشار در خط A که بر روی  مانومتر End of line pressure switch دیده می شود

 

باید توجه داشت که پس از مقسم های گریس مخصوص سیستم Two Line می توان از مقسم های گریس Progressive جهت افزایش تعداد نقاط روانکاری استفاده نمود اما مستقیماً نمی توان مقسم های گریس Progressive را بر روی انشعاب گرفته شده از خط اصلی متصل نمود،  چون گریس بصورت پیوسته از این نوع مقسم ها خارج می شود و در نتیجه سیستم از نظر هیدرولیکی بسته نمی شود و فشار خط نمی تواند بالا برود.

در انتهای هر خط یک عدد pressure switch نصب شده است ، زمانی که خط A به فشار مورد نظر می رسد  End of Line Pressure Switch سیگنالی به سیستم کنترل ارسال می کند، این سیگنالل باعث می شود سیستم کنترل به شیر تعویض خط فرمان دهد و این شیر، خط را تعویض کرده و خط A را به مسیر بازگشت به مخزن گریس پمپ متصل نموده و این بار خط B را در مسیر خروجی گریس پمپ قرار دهد.

تعویض خط توسط Change over valve

 

 در این حالت در اثر تزریق گریس به خط B پیستونهای مقسم گریس در جهت مخالف حرکت کرده و گریس مقابل آنها تزریق می شود و این بار خط B از نظر هیدرولیکی بسته و  فشار آن در اثر تزریق گریس بالا می رود و به این ترتیب یک سیکل روانکاری در سیستم Two Line کامل می شود و روند روانکاری ادامه می یابد. 

شماتیکی از یک سیستم Two Line با گریس پمپ پنوماتیکی

 

برای نصب یک سیستم دو خطی می توان از گریس پمپ های پنوماتیک Heavy duty ، یا گریس پمپ های برقی و یا گریس پمپ های دستی استفاده نمود. 

به منظور مشاهده تجهیزات سیستم گریسکاری خودکار اتوماتیک کلیک کنید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :