پوشش ضدسایش

9 / 10
از 8 کاربر

سایش عبارتست از کاهش تدریجی ماده از سطح جسمی که نسبت به جسم دیگر حرکت نسبی دارد.

الکترود ضد سایش مانند الکترود تنگستن و الکترود کروم ، پودر سخت کاری و بطور کلی پوشش ضد سایش از طریق فراهم نمودن موارد زیر مانع از جلوگیری تخریب زودهنگام قطعات می شوند:

 

الف- افزایش عمر کاری قابل قبول و کاهش هزینه های زمان توقف.

ب- به حداقل رساندن هزینه اولیه ساخت قطعه، شامل انتخاب اقتصادی ترین فلز پایه و سپس افزایش مقاومت سایشی در سطوح آن.

 

انواع روش های عملیاتی سطحی با استفاده از جوشکاری

1-     پر کردن (باز سازی): با افزودن فلز جوش به سطح فلز پایه که مشابه با خواص آن است، قطعاتی که نیاز به بازسازی دارند را می توان ترمیم کرد

2-    لایه دادن: افزودن یک یا چند لایه فلز جوش به سطح اتصال به دلیل نزدیک شدن خواص و ترکیب شیمیایی دو لبه صورت می گیرد تا پر کننده اصلی راحت تر اتصال پیدا کند.

3-    روکش کاری: ایجاد لایه نسبتا ضخیم فلز پر کننده بر روی فلز پایه جهت افزایش مقاومت در برابر خورندگی.

4-    پوشش ضدسایش: ایجاد لایه ای از فلز پر کننده مقاوم به سایش بر روی فلز پایه.

 

 جهت مشاهده انواع لوازم مورد نیاز جهت پوشش ضدسایش کلیک کنید.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :