محفظه خنک کاری Cooling chamber

9 / 10
از 4 کاربر

محفظه خنک کاری Cooling chamber

در این بخش حجم زیادی آب بر روی یاتاقانها می ریزد و دمای کاری بسیار بالا، حدود ◦120 می باشد لذا برای روانکاری این بخش از کارخانه  پیشنهاد می شود از سیستم روانکاری 2 خطی مجهز به تقسیم کننده های خاص که سیل های آنها از نوع Viton می باشد و امکان تحمل حداکثر دمای c ◦120 را دارند استفاده شود. 

به دلیل دمای بالای محیط پمپ سوئیچ کنترل فشار خط و شیر تعویض خط باید بیرون از محفظه نصب شوند و فقط تقسیم کننده ها داخل محفظه برای تزریق روانکار به نقاط موجود نصب خواهند شد.

 

 

نحوه عملکرد سیستم روانکاری دوخطی

این سیستم ها متشکل از دو خط اصلی برای تزریق گریس می باشد. اگر این خطوط را A و B نام گذاری کنیم. پمپ در ابتدا روانکار را به خط A تزریق می کند.

شماتیکی از سیستم  Two line در حال تزریق گریس به خط A

 

 در نتیجه فشار گریس باعث حرکت پیستون داخل مقسم شده و گریس موجود در مقابل پیستون به نقطه روانکاری وارد می شود .

تصویر مقسم Two line  در زمان تزریق گریس از خط A به پشت پیستون و در نتیجه تزریق گریس جلوی پیستون به نقطه روانکاری در اثر حرکت پیستون

 

در این حالت پیستون در وضعیت خود ثابت می ماند تا سیکل بعدی تزریق ، پس از تزریق گریس از تمامی مقسم ها وضعیت پیستونها ثابت شده و سیستم از نظر هیدرولیکی بسته می شود. حال با توجه به اینکه مسیر های تزریق گریس بسته شده و سیستم از نظر هیدرولیکی بسته است  فشار در خط A بالا می رود. 

افزایش فشار در خط A که بر روی  مانومتر End of line pressure switch دیده می شود

 

باید توجه داشت که پس از مقسم های مخصوص سیستم Two Line می توان از مقسم های Progressive جهت افزایش تعداد نقاط روانکاری استفاده نمود اما مستقیماً نمی توان مقسم های Progressive را بر روی انشعاب گرفته شده از خط اصلی متصل نمود چون گریس بصورت پیوسته از این نوع مقسم ها خارج می شود و در نتیجه سیستم از نظر هیرولیکی بسته نمی شود و فشار خط نمی تواند بالا برود.

در انتهای هر خط یک عدد End of line pressure switch نصب شده است ، زمانی که خط A به فشار مورد نظر می رسد
 End of Line Pressure Switch سیگنالی به سیستم کنترل ارسال می کند، این سیگنال باعث می شود سیستم کنترل به شیر تعویض خط فرمان دهد و این شیر، خط را تعویض کرده و خط A را به مسیر بازگشت به مخزن پمپ متصل نموده و این بار خط B را در مسیر خروجی پمپ قرار دهد.

تعویض خط توسط Change over valve

 

در این حالت در اثر تزریق گریس به خط B پیستونهای مقسم ها در جهت مخالف حرکت کرده و گریس مقابل آنها تزریق می شود و این بار خط B از نظر هیدرولیکی بسته و  فشار آن در اثر تزریق گریس بالا می رود و به این ترتیب یک سیکل روانکاری در سیستم Two Line کامل می شود و روند روانکاری ادامه می یابد. 

شماتیکی از یک سیستم Two Line با پمپ پنوماتیکی

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :